Archief van mei 2013

We gaan weer mee met de Avond4Daagse

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s…

Lees meer