Wie wordt onze nieuwe bewoner?

Wie wordt onze nieuwe bewoner?

logo_wig_kom-bij onsDe vereniging ‘Ouderinitiatief Wonen in Goirle’ (W.i.G.)  is op zoek naar een nieuwe bewoner.

De vereniging W.i.G. staat voor een woonvoorziening voor twaalf jongvolwassenen met een verstandelijke c.q. meervoudige beperking. De appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen zijn gevestigd in de Sint Jansstraat 2-05 in het centrum in Goirle.

Gebruik van de woonvoorziening is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging W.i.G.. De financiering van verblijf en zorg gebeurt volgens het model ‘Scheiden van wonen en zorg’. De zorg wordt door de vereniging ingekocht m.b.v. PGB.. De toekomstige bewoner is zelf huurder van de woonruimte bij Leystromen en medegebruiker van de gemeenschappelijke ruimtes.

Wij zoeken een kandidaat (man of vrouw):

  1. in de leeftijd van 18 – 40 jaar, waarbij vooral gekeken zal worden naar de ontwikkelingsleeftijd;
  2. met een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) met een 24-uurs indicatie;
    hierbij moet worden gedacht aan intensieve begeleiding, persoonlijke verzorging en gedragsregulering in een gestructureerde en vertrouwde woonomgeving evenals dagbesteding.

Belangstelling voor de vacature c.q. de behoefte aan telefonisch overleg, kan per e-mail gemeld worden aan ons secretariaat: w.schellekens@planet.nl onder vermelding van je contactgegevens.

Procedure

  • Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een oriënterend gesprek met een delegatie van de vereniging W.i.G. Dit gesprek is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van nadere informatie en er kunnen geen rechten of verplichtingen aan worden ontleend.
  • Na wederzijdse instemming volgt een selectiegesprek met eerdergenoemde delegatie. Een advies door een gedragsdeskundige maakt deel uit van de procedure.

Deze oproep is niet van toepassing op kandidaten met een lichamelijke beperking, maar normaal begaafd zijn.
Over de resultaten van zowel het oriënterend als het selectiegesprek wordt schriftelijk gecommuniceerd.

Voor meer informatie over W.i.G., zie onze site  www.woneningoirle.nl .

 

categorie(-n): Dagboek