Wat is W.i.G.?

W.i.G.
W.i.G. staat voor Wonen in Goirle maar heeft ook een symbolische betekenis, een wig is een middel om ergens tussen te komen, ruimte te creëren of om goed te verankeren. In feite willen we van de maatschappij de ruimte en medewerking om ons doel te realiseren, door een goed verankerde plaats in de samenleving. In het logo is dan ook de driehoekige vorm van een wig te herkennen, het logo symboliseert zo ook de wijze waarop de ouders hun kinderen proberen te integreren in de samenleving.

Vereniging Wonen in Goirle
Om de hechtheid van de groep te bevestigen en gezicht naar buiten te hebben richten de ouders een vereniging op. Er is voor een vereniging gekozen omdat alle besluiten hier op een democratische manier genomen worden. Eind 2002 zijn de statuten definitief vastgesteld bij de notaris en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een bestuur is gekozen en benoemd. Van de deelnemers wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd voor de bekostiging van bijvoorbeeld vergaderingen, kantoorartikelen en uitstapjes.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Mensen met een handicap hebben recht op een zichtbare en zinvolle plaats in de samenleving.
 • Zo normaal waar mogelijk, zo specifiek waar noodzakelijk.
 • De huisvesting wordt gerealiseerd binnen de reguliere volkshuisvesting waarbij Woonstichting Leijakkers beheerder en exploitant is van de huisvesting.
 • De cliënt wordt zelf huurder van individuele woonruimte met medegebruik van gemeenschappelijke voorzieningen.
 • De zorg wordt ingekocht via de reguliere zorgaanbieder(s) in de regio.
 • Huren van woonruimte binnen de aan het W.i.G. toegewezen aantal appartementen is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van vereniging W.i.G .

Raad van toezicht ouderinitiatief Wonen in Goirle
Naast de vereniging van ouders is er een raad van toezicht in het leven geroepen om;

 • de visie en continuïteit te bewaken;
 • de vereniging te adviseren over zaken als wet- en regelgeving, juridische zaken, contracten en overeenkomsten;
 • de financiën te controleren;
 • gevraagd en ongevraagd advies te geven;
 • te bemiddelen bij conflicten.