Financiering

De Financiering, donaties en belastingaftrek

Het aantal ouderinitiatieven en wooninitiatieven komt in een stroomversnelling vanwege het recente beleid van de overheid om met een forse uitbreiding van financiële middelen de wachtlijstproblematiek aan te pakken. Ook door het invoeren van het persoonsgebonden budget (PGB) in 1995 is voor veel ouders de weg vrijgekomen om met andere ouders een kleinschalige woning voor de kinderen te verwezenlijken. Door dit persoonsgebonden budget hebben ouders voortaan het bedrag voor de zorg van hun kind in eigen hand.

Ouderinitiatieven hebben jammer genoeg minder financiële mogelijkheden ter beschikking voor de financiering van gemeenschappelijke zaken zoals de inrichting en aankleding van algemene ruimten ten opzichte van zorginstellingen. Ouders moeten dus een beroep doen op de fondsen, particulieren en ondernemers uit de lokale samenleving voor de realisatie van hun initiatief.

Steun ouderinitiatief W.i.G

Alle financiële maar ook niet financiële steun is dus hard nodig en van harte welkom! Voor uw bijdrage aan ons initiatief bent u in ieder geval verzekerd van een mooi plaatsje op deze website. Wilt u ook uw steentje bijdragen laat het dan even weten via onze contactpagina. U kunt ook uw donatie overmaken op het onderstaande rekeningnummer. Alle ouders en bewoners zijn u erg dankbaar!

Vereniging Wonen in Goirle
Rabobank nummer: 1912.96.287

Informatie donaties & belastingaftrek

Personen, organisaties en bedrijven kunnen geld doneren in de vorm van giften, legaten en erfenissen. In veel gevallen kan deze uitgave van de belasting worden afgetrokken. Dat kan dus ook bij wooninitiatieven. Voorwaarde is dat de ontvangers zich hebben georganiseerd in een stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Of dat ze zijn georganiseerd in een vereniging die, evenals de stichting, is vastgesteld bij notariële akte en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een dergelijke stichting of vereniging wordt door de overheid erkend als charitieve instelling.

Vereniging Wonen in Goirle is zo’n instelling, klik hier voor een pdf van de akte van oprichting.