Word jij ons nieuwe familielid ?

Ouderinitiatief Wonen in Goirle (W.i.G.) is op zoek naar een nieuwe bewoner!

De W.i.G. staat voor een woonvoorziening voor twaalf jong volwassenen met een verstandelijke c.q. meervoudige beperking, die is gevestigd in het centrum van Goirle aan de Sint Jansstraat 2-05.

De 12 appartementen hebben allemaal een oppervlakte van ca. 40 vierkante meter. Ieder appartement is uitgerust met een eigen woon-, slaap- en badkamer en een eigen entree en keukentje. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes zoals een woonkamer, keuken, badkamer en tuin.

Gebruik van de woonvoorziening is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de Vereniging W.i.G. De zorg wordt door de vereniging ingekocht met behulp van Persoons Gebonden Budget (PGB). De toekomstige bewoner is zelf huurder van een appartement bij de woningbouwvereniging en medegebruiker van de gemeenschappelijke ruimtes.

Wij zoeken een kandidaat: (man of vrouw)

  • in de leeftijd van 18-40 jaar;
  • met een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ);
  • 24-uurs zorg;
  • minimaal zorgzwaartepakket 4, ZZP VG 4.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een oriënterend gesprek met het bestuur van de Vereniging W.i.G. Een advies door een gedragskundige maakt deel uit van de procedure.

Heb je interesse?! Stuur dan een e-mailtje naar Ivette Hoogendoorn, bewonerszaken@woneningoirle.nl.

Download alles nog even op papier. (pdf)