Aandacht voor de feestdagen.
Ieder zijn eigen ‘locker’.
Kleurrijke wanddecoratie
Kleurrijke wanddecoratie
Kleurrijke wanddecoratie
De feeststoel voor de jarige.
De goed uitgeruste keuken
De woonkamer beneden.

Informatie

Informatie Ouder- en wooninitiatieven

Thuis opgroeien

Ondersteunende zorg in de thuissituatie en de mogelijkheden voor oppas en logeren stellen ouders tegenwoordig in staat om hun gehandicapte kind zo lang mogelijk thuis te laten opgroeien. De kinderen krijgen dan zoveel mogelijk een normale jeugd en kunnen zich op een meer normale wijze ontwikkelen. Bovendien vormen gehandicapten op deze manier een wezenlijk deel van de samenleving en leren huisgenoten, familie en vrienden om in de dagelijkse omgang rekening te houden met deze kinderen.

Uit huis wonen

Toch zal er een moment komen wanneer ouders na gaan denken over een thuis voor hun kind buiten het ouderlijke huis. Broers en zussen verlaten immers ook ‘het nest’ en de verzorging wordt steeds zwaarder. In veel gevallen lukt het dan niet om een passende oplossing te vinden omdat deze ouders, doordat ze zelf jarenlang de zorg op zich hebben gedragen, steeds kritischer zijn geworden ten aanzien van de leefplek voor hun zoon of dochter. De grote instellingen, vaak achteraf gelegen met grote ziekenhuisachtige ruimten, vormen voor veel ouders geen gewenst alternatief.

Ouderinitiatief

In toenemende mate kiezen ouders niet voor een verpleeginrichting maar voor een plek om te wonen met voldoende zorg. Vanuit de wens tot integratie en normalisatie en in het teken van volwaardig burgerschap gaan ouders denken in kleinschalige woonvormen, dicht in de buurt en het liefst om de hoek in de eigen wijk. Een dergelijke woonsituatie maakt het de andere gezinsleden ook mogelijk om nauw betrokken te blijven bij hun kind, broer of zus. Ouders nemen dus steeds vaker het heft in eigen handen en realiseren samen met andere ouders de gewenste woonsituatie voor hun kinderen. Op deze manier blijven de ouders een grote mate van inbreng hebben bij de inrichting en indeling van de woning en vooral in de wijze waarop er voor hun kind gezorgd wordt.

Wooninitiatief

Bij grote instellingen is de laatste jaren ook wat veranderd voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Ook hier worden de idealen van intergratie en normalisering steeds meer toegepast met als gevolg dat er voor bepaalde groepen bewoners huizen in gewone woonwijken worden ingericht. De groep ernstig meervoudig gehandicapten is bij deze ontwikkeling tot nu toe bijna altijd buiten de boot gevallen. Bovendien is er over het algemeen veel minder plaats ingeruimd voor de inbreng van de ouders.

De verschillen op een rijtje:

Ouderinitiatief Woonintiatief
Ouders zijn de initiatiefnemers. (Zorg)aanbieder is de initiatiefnemer.
Scheiden van wonen en zorg
   (een woning huren en de zorg inkopen)
Scheiden van wonen en zorg
Ouders bepalen zelf waar, wanneer en hoe vaak zij de benodigde zorg inkopen. Wooninitiatief is gekoppeld aan de desbetreffende (zorg)aanbieder.
Maximale keuzevrijheid. Minder vrijheid van besteding.