Het ontstaan

Ontstaan van de Vereniging Wonen in Goirle

2000

De  Aanleiding

Als ouder van een kind met een handicap word je gedwongen om al vroegtijdig over de toekomst van je kind na te denken. Zo nemen de ouders van Martijn op uitnodiging van de Sociaal Pedagogische Dienst (nu MEE regio Tilburg) begin 2000 deel aan een gespreksgroep over de toekomst van hun kinderen. De onderwerpen volwaardig burgerschap en kleinschalig wonen spreken alle ouders erg aan en leiden bij Hans en Marie-Jose uiteindelijk tot het initiatief om met ouders uit Goirle zo’n kleinschalig woonproject in hun dorp te realiseren.

2001

De Start

In februari 2001 komen uiteindelijk de ouders van 17 kinderen bijeen om de ideeën aan te horen. De Sociaal Pedagogische Dienst geeft aan dat ze het initiatief willen ondersteunen en er wordt uitleg gegeven over de diverse woonvormen. Er wordt afgesproken dat bij een volgende bespreking alleen de ouders terugkomen die ook echt verder willen met het idee. Hieruit ontstaan een vaste kern van ouders. Ook wordt in Goirle Woonstichting Leyakkers benaderd met de vraag wat zij kunnen betekenen bij het vinden van een geschikte locatie. Hieruit blijkt dat de Woonstichting het project graag wil ondersteunen maar dat er voor een locatie bij de gemeente Goirle aangeklopt zal moeten worden. Hiervoor worden er in de loop van het jaar gesprekken gevoerd over de bereidheid tot medewerking en over diverse locaties. Inmiddels zijn ook drie zorgaanbieders uitgenodigd die komen vertellen hoe, en op welke wijze ze met de uiteindelijke zorgvraag om zullen gaan en welke ondersteuning ze in het voortraject kunnen bieden. Het verhaal van zorgaanbieder Prisma geeft de doorslag en hiermee wordt Prisma een belangrijke partner in het vervolgtraject. Samen met Prisma en SPD wordt een programma van eisen opgesteld dat kan dienen als concrete aanvraag of als leidraad in gesprekken bij verschillende instanties. In oktober 2001 komt het verzoek van de gemeente om te praten over een locatie midden in het, nieuw te bouwen, centrum van Goirle. Dit klinkt ons erg positief in de oren en we reageren positief op het voorstel.

2002

Definitieve locatie

Eind april 2002 is er nog geen duidelijkheid over een locatie en vinden we dat het tijd wordt om alle politieke fracties uit te nodigen voor een nadere kennismaking. Er moet actie ondernomen worden en de kennismaking heeft gelukkig resultaat. Er wordt, namens de aanwezige fracties, een brief opgesteld voor de burgemeester en wethouders met het verzoek om actief aan de slag te gaan en ons initiatief te ondersteunen. Uiteindelijk is er na veel inspanningen en overleg met de gemeente over verschillende locaties begin 2002 meer duidelijkheid over een geschikte locatie. Ons project gaat deel uitmaken van het ontwikkelingsgebied Sint Janstraat in Goirle, midden in het nieuw te bouwen centrum (voorheen Instuifgebouw). Om enig inzicht te krijgen in de mogelijkheden worden ook andere woonvormen in de regio bezocht.

Oprichting vereniging Wonen in Goirle

Om de hechtheid van de groep te bevestigen en tegelijk een gezicht naar buiten te hebben richten de ouders een vereniging op en er wordt een logo ontworpen. Er is voor een vereniging is gekozen omdat alle besluiten hier op een democratische manier genomen worden. Eind 2002 zijn de statuten (link..?!) definitief vastgesteld bij de notaris en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een bestuur is gekozen en benoemd. Naast de vereniging is een stichting in het leven geroepen om zowel de individuele als het gemeenschappelijke belang te behartigen wanneer er onenigheid binnen de vereniging ontstaat. We moeten dan nog op zoek naar deelnemers voor de stichting.

Bekijk hier de Akte van oprichting van Ouderinitiatief Wonen in Goirle (1,8 Mb)

Kindermiddag

Eind 2002 vindt ook de aftrap plaats van de regelmatig terugkerende ‘kindermiddagen’ met een waar zwemfestijn. Doel van deze middagen is om vooral de kinderen maar ook de ouders met elkaar kennis te laten maken in een ongedwongen sfeer.

2003

Eerste tekeningen

Begin 2003 ontvangen we de eerste uitgewerkte tekeningen van het project. De plannen en maquettes van het centrumplan in zijn geheel en met ons complex natuurlijk in het bijzonder zijn te zien in een presentatie op de Hovel in Goirle en later in het gemeentehuis.

Nieuwe kandidaten

We zoeken nog twee nieuwe kandidaten en in overleg wordt er een profielschets van deze mogelijke kandidaten opgesteld.

2004

Werkgroepen

Doordat de plannen nu steeds concreter worden is er veel werk te doen. Hierdoor ontstaan er verschillende werkgroepen met een eigen taak en bijbehorend mandaat. In de maandelijkse algemene vergadering wordt de voortgang van de diverse werkgroepen steeds teruggekoppeld.

Verdeling appartementen

Alle bewoners hebben inmiddels ook een keuze gemaakt in welk appartement ze willen gaan wonen en hebben nu echt iets om naar uit te kijken. Er zijn echter nog twee plekken die kunnen worden ingevuld en er worden nieuwe kandidaten gezocht.

2005

Begin 2005 is na een grondige selectie besloten om de laatste twee kandidaten te laten deelnemen aan ons project. Hiermee zijn we compleet! In maart van dit jaar is de bouw gestart aan de Sint Jansstraat in Goirle, ons complex komt tegenover basisschool de Wildert te staan en gaat deel uitmaken van het nieuwbouwproject Bergvenne wat door de Woonstichting Leyakkers gebouwd gaat worden.

De oplevering van de appartementen is eind 2006 gepland. In de tussentijd is er genoeg te doen voor iedereen en wordt het ook belangrijk dat we ons verder gaan verdiepen in de financiering van de woonvorm. Het blijkt namelijk helaas zo te zijn dat wanneer een zorginstelling (zoals bijvoorbeeld Prisma of Amarant) een kleinschalige woonvorm in de regio opzet ze aanspraak kunnen maken op subsidies van de overheid voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes.

Een ouderinitiatief, waar de ouders de eigen regie in handen hebben en houden, valt buiten deze subsidieregeling en is dus voor deze financiering op donaties en giften van  fondsen en sponsoren aangewezen.

2006

Gelukkig vordert het werven van fondsen en sponsoren redelijk gestaag in 2006 en zo vordert ook de bouw. Met het dichterbij komen van het `op jezelf wonen´ vergaderen niet alleen alle ouders en werkgroepen regelmatig maar ook de bewoners hebben hun eigen vergaderingen over hun toekomstige woonvorm. Hierin komen allerlei onderwerpen aan bod van eventuele huisdieren, huishoudelijke taken, de indeling en verdeling van de appartementen tot de opening van het complex.

In maart van dit jaar wordt het hoogste punt bereikt en dit wordt natuurlijk gevierd met o.a. de burgemeester van Goirle, de Woonstichting en alle toekomstige bewoners van het nieuwbouwcomplex. Zo ook de bewoners van W.i.G. en hun ouders die de gelegenheid aangrijpen om zich met een mooie presentatie aan de omringende bewoners voor te stellen. Deze kennismaking wordt zeer positief ontvangen en is een groot succes.
Op 21 december 2006 krijgen alle bewoners van W.i.G dan eindelijk de sleutels van hun appartementen, een bijzonder moment voor alle kinderen maar vooral ook voor alle ouders die er zo hard voor gewerkt hebben. Door de activiteitencommissie van de vereniging is er van de sleuteloverdracht een heus festijn van gemaakt met alle kinderen, ouders, broers en zussen. Geweldig, nu kan het klussen en inrichten beginnen!

2007

En dan zijn we nu alweer een paar maanden verder. Alle kinderen maar vooral ook hun ouders, broers en zussen hebben erg moeten wennen aan hun nieuwe leefomgeving, de begeleiding en aan het samen- en op zichzelf wonen. En dat wennen duurt voor velen van ons vast nog wel een tijdje.

Gelukkig ontvingen we in 2006 en nu in 2007 ook een aantal mooie bijdragen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van verschillende particulieren, fondsen en instanties die onder het kopje sponsoren vernoemd staan. Die zijn we hartstikke dankbaar. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld in het voorjaar onze tuin aan gaan leggen, hebben we een prachtige gemeenschappelijke keuken kunnen plaatsen en de gemeenschappelijke ruimten in kunnen richten.

Maar we zijn er nog niet en kunnen nog steeds geld gebruiken voor het plaatsen van de benodigde zonwering en het aanschaffen van een bus voor vervoer, dus alle hulp is nog steeds erg welkom !!
En dan staat er ook nog een heuse opening op het programma dit jaar. Familie, vrienden, broers en zussen hebben natuurlijk stiekem al wel eens een kijkje in de appartementen genomen maar er zijn nog veel meer belangstellenden.

Daarom komt er op 2 juni een heuse opening!